Skip to main content

Pravila i uslovi korišćenja

​​​​Pravila i uslovi korišćenja

Svi posetioci, kupci i klijenti (vlasnici profila brendova) Kvart portala obavezni su da se pridržavaju odredbi navedenih u pravilima i uslovima korišćenja.

Bez ugovora sa vlasnicima prodavnica

Poslovni aranžman između Kvart portala i klijenata (vlasnika online prodavnica) se ne bazira na formalnom ugovoru. Uređen je prema članu 4. Zakonu o elektronskoj trgovini kao unutrašnje pravilo – kodeks. Prilikom izrade profila brenda od klijenta se zahteva da potvrdi da je saglasan sa pravilima i uslovima korišćenja portala. Administracija Kvart portala smatra da su klijenti koji su uspešno kreirali profile brendova saglasni sa pravilima i uslovima korišćenja portala.

Politika opšteg uspeha

Izrada profila na Kvart portalu, održavanje u realnom vremenu kao i marketing (klasični i web)  potpuno su besplatni. Administratorski tim Kvart portala omogućava korisnicima da sami kreiraju i vrše izmene na profilima svojih brendova potpuno besplatno. Klijent je direktno odgovoran za sadržaj svog profila. Politika opšteg uspeha podrazumeva da klijenti Kvart portala nemaju nikakvu finansijsku obavezu sve dok ne ostvare profit posredstvom portala. Kada se potvrdi prodaja posredstvom portala klijent dobija na zvanični mail uplatnicu sa vrednošću od 10% iznosa ostvarene prodaje. Na uplatnici se već nalazi popunjen račun primaoca i na klijentu je samo da uplatnicu realizuje. Ne smatramo da iko ima pravo da naplaćuje potencijal. Portal smo pokrenuli sa željom da pomognemo kreativcima da ostvare profit i u skladu sa time smo formirali i finansijsku politiku.

Veza klijent-kupac

Kvart platforma isključivo vrši povezivanje klijenata (vlasnika Kvart prodavnica) i kupaca, dakle preko web portala kupac naručuje proizvod direktno od klijenta. Klijent je dužan da proveri ispravnost podataka o kupcu koje Kvart admisnistratori prosleđuju. Klijent šalje proizvod kupcu. Kupac uplaćuje punu cenu proizvoda na račun klijenta. Klijent ispunjava svoju obavezu prema Kvart portalu u roku od 5 radnih dana od dana prodaje.

U slučaju da klijent ne izmiri obaveze prema portalu u predviđenom roku, administratorski tim će upozoriti klijenta. Ako se klijent ogluši o upozorenje korisnički nalog će biti blokiran a online prodavnica uklonjena.

Odgovornost klijenta

Kvart portal neće proveravati pravni status brenda koji klijent promoviše otvaranjem online prodavnice. S obzirom na to da portal isključivo povezuje klijenta i kupca, klijent snosi zakonom propisanu pravnu odgovornost koja proističe iz same delatnosti online trgovine.

Prihvatanjem Pravila i uslova korišćenja klijent preuzima punu moralanu i materijalnu odgovornost u pogledu obaveza prema kupcu. Klijent se obavezuje da će ispoštovati navedeni rok dostave i kupcu isporučiti neoštećen proizvod u poručenoj količini. U slučaju da klijent na svom profilu objavi neprimeren sadržaj, odnosno sadržaj koji se ne odnosi direktno na brend koji reprezentuje, administratorski tim će takav sadržaj da ukloni a vlasnik profila brenda će biti upozoren. U slučaju da se ovakva neželjena aktivnost nastavi administratorski tim će biti primoran da sporni profil ukloni sa portala. Neispunjavanje obaveza klijenta prema Kvart portalu nastalih ostvarenim profitom rezultiraće upozorenjem a u krajnjem slučaju brisanjem profila brenda sa portala.

Nije dozvoljeno postavljanje kontakt podataka (adrese, broja telefona ...) na portalu. U slučaju objavljivanja kontakt podataka u opisu prodavnice, opisu proizvoda ili na nekom dugom mestu na portalu, administratori će upozoriti kreativca, a ako se kontakt podaci ne uklone u roku od 48h administratori će ukloniti (samo) sporni sadržaj.

Nije dozvoljeno postavljanje linkova u opise prodavnice i proizvoda. Klijent koji postavi link biće upozoren da ga ukloni. U slučaju da link nije uklonjen 24h od upozorenja, kvART administratori će sami ukloniti link. 

Sadržaj portala

Kvart portal zadržava pravo kontrole grafičkog i tekstualnog sadržaja postavljenog na portal. Neprimeren sadržaj će biti uklonjen a autor upozoren i po potrebi sankcionisan. Kvart portal zadržava pravo da postavljeni grafički i tekstualni sadržaj koristi, dobronamerno, u komercijalne svrhe. Kvart portal predstavlja integracionu platformu kreativaca koji se bave ručnim radom i u skladu sa time biće uklonjen sav ostali prodajni sadržaj postavljen od strane klijenata, kao i neprimereni i uvredljivi komentari.

Uslovi reklamiranja proizvoda

Da bi proizvod bio reklamiran na portalu, socijalnim mrežama i da bi se uvrstio u reklamni materijal (video i štampane reklame) neophodno je da kreativac ispuni sledeće uslove:

1. Otvorena prodavnica na kvART shop portalu,

2. Dodat barem jedan proizvod,

3. Prosecna ocena profila preko 4,

4. Fotografije proizvoda visokog kvaliteta,

5. Link kvART shop brand-a u opisu profila na socijalnim mrezama.

Marketing i ostali vidovi saradnje

Marketinške i ostale ulsuge portala regulišu se posebnim ugovorima o poslvno-tehničkoj saradnji. Navedena stavka se odnosi na posebne vidove reklamiranja kao i na postavljanje banera na portal.

Izmene

Kvart administratorski tim zadržava pravo izmene Pravila i uslova korišćenja portala u bilo kom trenutku uz obavezu da klijentima saopšti izvršene izmene putem zvaničnih stranica socijalnih mreža i omogući eventualni prekid saradnje bez pravnih posledica.